BẰNG CHỨNG VỀ DIỆN KẾT HÔN VỢ CHỒNG ÚC

Khi nộp Hồ sơ xin Visa, quý vị phải chứng minh với Sở Di Trú / Cơ Quan Đại diện tại nước ngoài Của Sở Di Trú Úc mối quan hệ của quý vị là THẬT. Dưới đây là một số chi tiết quý vị phải chứng minh.

1. Lịch sử về mối quan hệ của quý vị
Bao gồm các chi tiết sau:

+ Gặp nhau như thế nào và gặp lần đầu tiên khi nào
+ Mối quan hệ ấy phát triển ra sao
+ Khi nào thì bắt đầu mối quan hệ chung sống với nhau hoặc quyết định cưới nhau
+ Các ràng buộc/ sắp xếp về tài chính, vật chất và tinh thần, bắt đầu khi nào
+ Các giai đoạn sống xa nhau, khi nào và tại sao, trong vòng bao lâu và quý vị duy trì mối quan hệ trong thời gian xa nhau như thế nào
+ Kế hoạch tương lai
Quý vị mỗi người phải làm tờ khai bằng giấy hoặc mẫu tờ khai danh dự cũng được. Mỗi tờ khai phải được kí tên và ghi rõ ngày tháng

2. Bằng chứng về mối quan hệ: có 4 loại bằng chứng cần cung cấp:
a. Tài chính
b. Tính chất của cuộc sống gia đình
c. Mối quan hệ xã hội
d. Ràng buộc với nhau giữa 2 người
Do các mối quan hệ là hoàn toàn khác nhau, quý vị cần nộp bằng chứng mà quý vị tin là có thể chứng minh cho lời khai của mình

3. Khía cạnh về tài chính
a. Bằng chứng về sở hữu tài chính chung như bất động sản, hoặc các tài sản khác như xe cộ, đồ dùng, hoặc các khoản nợ chung như nợ hoặc bảo hiểm

b. Các khoản chung về tài chính
c. Các ràng buộc pháp lí giữa 2 người
d. Tài khoản ngân hàng chung giữa 2 người
e. Các khoản chi tiêu hoặc hóa đơn chung của 2 người.


……

 

Bản chất liên quan nhà cửa/ gia đình:
Quý vị phải cung cấp bằng chứng về việc chia sẽ trách nhiệm với vợ/ chồng/ bạn đời trong nhà, bao gồm:

+ Việc sắp xếp sinh hoạt trong nhà
+ Tờ khai nêu rõ trách nhiệm việc nhà được phân chia thế nào
+ Cùng sở hữu hoặc thuê nhà sinh sống
+ Chung các hóa đơn điện, nước, gas, điện thoại
+ Chung chia sẽ trách nhiệm chi trả sinh hoạt phí
+ Cùng chăm sóc con cái
+ Thư từ liên lạc gửi đến cùng địa chỉ sinh sống.

Các mối quan hệ xã hội:
Mối quan hệ của quý vị được xã hội chấp thuận ra sao, việc này bao gồm:

+ Các bằng chứng rằng cả hai được xem như một đôi trong xã hội (chẳng hạn, cùng được mời, đi chơi cùng nhau, có bạn quen biết chung)
+ Bằng chứng rằng cả hai đã công khai mối quan hệ với cơ quan chính phủ, tổ chức, thể chế thương mại/ công chúng
+ Cung cấp các tờ khai do ba mẹ, thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè , người quen trình bày
+ Đồng thành viên của các tổ chức/ nhóm hội
+ Bằng chứng cùng tham gia sự kiện thể thao/ văn hóa hoặc hoạt động xã hội
+ Cùng đi du lịch

Ngoài các khoảng chứng minh về tài chính, cuộc sống hàng ngày,… bằng chứng về bản chất ràng buộc với nhau cũng đóng vai trò rất quan trọng trong hồ sơ bảo lãnh vợ chồng- bạn đời đi Úc.
Nghĩa là các nhân tố sau đây về ràng buộc lẫn nhau giữa quý vị và vợ chồng/ hôn phu hôn thê hoặc bạn đời (kể cả đồng tính) đều trong vai trò thật sự quyết định:

1. Kiến thức lẫn nhau về hoàn cảnh cá nhân bao gồm tình trạng gia đình, nhân thân, cũng nên đề cập tại cuộc phỏng vấn
2. Ý định về sự gắn kết lâu dài
3. Các điểu khoản trong di chúc nếu có
4. Thư từ liên lạc hoặc hóa đơn điện thoại trong suốt giai đoạn sống xa nhau.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Công ty Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Số điện thoại liên hệ:

            0901226286 ( gặp anh Thuận)

            0901330014 ( gặp chị Hân)