Các diện visa ba mẹ cần biết

103- Parent (migrant)

Diện này dành cho ba mẹ nộp hồ sơ đi định cư Úc.  Thường nộp khi ba mẹ vẫn còn ở ngoài Úc, tuy nhiên cũng có thể nộp khi ba mẹ sang Úc bằng visa du lịch (visa không có điền kiện cấm gia hạn).  Khi visa ba mẹ diện này được cấp, bắt buộc là ba mẹ phải ở ngoài Úc

804- Aged Parent (Residence)

Dành cho ba mẹ lớn tuổi đang sinh sống tại Úc. Thường là trên 65 tuổi cho ba và 64 cho mẹ.

173- Đóng tiền có visa tạm thời

Visa có giá trị trong vòng 2 năm.  Ba mẹ phải nộp đơn xin visa 143 trong vòng 2 năm này, và đóng thêm khoản chênh lệch trước khi được cấp visa 143 thường trú

143- Đóng tiền có visa thường trú

Khi được cấp visa này, hiện tại số tiền đóng lần 2 là $43,600/ người,  ba mẹ được cấp visa thường trú

 

Tình trạng xét hồ sơ hiện tại của VP xét duyệt visa ba mẹ tại Perth

Tình trạng chung của visa diện ba mẹ hiện tại mỗi năm cấp 1,500 visa.  Thời gian chờ xét visa ngày càng kéo dài hơn. Sau đây là tình hình xét cấp visa của các diện ba mẹ

Diện

Mô tả

 

804

Đương đơn nộp hồ tại Úc

Hiện đang xét những hồ sơ được nộp vào ngày 11/2014.  Chuẩn bị cấp visa cho hồ sơ có ngày “xếp hàng” là 04/2009

 

103

Nộp hồ sơ khi đương đơn ở nước ngoài

Hiện đang xét những hồ sơ được nộp vào ngày 07/02/2015.  Chuẩn bị cấp visa cho hồ sơ có ngày “xếp hàng” là 11/2008

 

143/173

Thời gian xét trung bình khoảng 18-22 tháng.  Thường nộp sau 12 tháng, đương đơn được mời đi khám sức khỏe, nhưng các đương đơn nên chờ 2-3 tháng sau mới đi khám.

 

173-143, 884-864

Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ nộp ngày 16/02/2015

 

864

Nộp hồ sơ tại Úc

Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ nộp ngày 13/03/2015

 

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

 

Top Ten Immigration

 

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

 

TP Hồ Chí Minh

 

www.toptenimmigration.com.vn

 

Gặp anh Thuận 0907979599