CHECK-LIST THỦ TỤC XIN VISA VƠ CHỒNG ÚC

Định cư Úc diện hôn thê nhìn chung có hai loại visa: Visa 309 là loại visa vợ/chồng (tạm thời) bảo lãnh; Visa 300 là visa dành cho người sắp kết hôn. Trong đó, visa 309 là loại Vợ-chồng tạm thời và Visa 100 là diện Vợ-chồng được bảo lãnh để nhập cư.
Hãy xem qua danh sách kiểm tra này để chắc chắn rằng Hồ sơ của quý vị đã sẵn sàng hay chưa?

VỀ PHÍA ĐƯƠNG ĐƠN
Hình thức/ kiểu nộp Hồ sơ VISA.
+ Chi phí
+ Tài liệu về thông tin cá nhân.
+ Bằng chứng về mối quan hệ vợ chồng – bạn đời – con cái.
+ Bằng chứng về khía cạnh tài chính
+ Tiền sử bệnh án/ Sức khỏe

VỀ NGƯỜI BẢO TRỢ/ BẢO LÃNH.
+Bằng chứng người bảo lãnh cho quý vị là một công dân định cư Úc, thường trú nhân Úc, hoặc đủ điều kiện công dân New Zealand.
Nếu quý vị đã kết hôn và chồng/ vợ của quý vị nhỏ hơn 18 tuổi, họ không thể là người bảo lãnh cho quý vị. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bảo trợ có thể có thể bảo lãnh cho quý vị. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, hãy liên lạc với văn phòng Di trú Úc gần nhất để tìm hiểu các tài liệu cần thiết.

+ Trường hợp người bảo lãnh của quý vị không phải là một công dân Úc: hãy cung cấp bằng chứng cho thấy người bảo lãnh thường sống ở Úc.
Quý vị có trách nhiệm cung cấp những hồ sơ, giấy tờ để hỗ trợ cho việc xin VISA. Chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng và chọn lọc những thông tin quý vị cung cấp khi quý vị gửi đơn. Việc xin VISA sẽ càng dễ dàng hơn nếu quý vị cung cấp càng nhiều thông tin.
Cơ bản quý vị cần cung cấp bản sao hoặc photo công chứng của các chứng từ gốc. (Chỉ cung cấp bản chính khi được yêu cầu). Giấy tờ phải được kèm theo bản dịch tiếng Anh được công chứng.
Nếu nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp đơn có thể scan bản sao công chứng các giấy tờ liên quan và đính kèm với hồ sơ xin VISA thông qua ImmiAccount.

Chuyển ngữ từ http://www.immi.gov.au/

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Gặp anh Thuận 0907979599