THÔNG TIN PHẢI CHỨNG MINH KHI LÀM VISA VỢ CHỒNG ÚC (P2)

Tiếp theo phần 1, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về những bằng chứng quý vị cần phải chứng minh trong mối quan hệ vợ chồng – bạn đời khi xin Visa

Bản chất liên quan nhà cửa/ gia đình:
Quý vị phải cung cấp bằng chứng về việc chia sẽ trách nhiệm với vợ/ chồng/ bạn đời trong nhà, bao gồm:

+ Việc sắp xếp sinh hoạt trong nhà
+ Tờ khai nêu rõ trách nhiệm việc nhà được phân chia thế nào
+ Cùng sở hữu hoặc thuê nhà sinh sống
+ Chung các hóa đơn điện, nước, gas, điện thoại
+ Chung chia sẽ trách nhiệm chi trả sinh hoạt phí
+ Cùng chăm sóc con cái
+ Thư từ liên lạc gửi đến cùng địa chỉ sinh sống.

Các mối quan hệ xã hội:
Mối quan hệ của quý vị được xã hội chấp thuận ra sao, việc này bao gồm:

+ Các bằng chứng rằng cả hai được xem như một đôi trong xã hội (chẳng hạn, cùng được mời, đi chơi cùng nhau, có bạn quen biết chung)
+ Bằng chứng rằng cả hai đã công khai mối quan hệ với cơ quan chính phủ, tổ chức, thể chế thương mại/ công chúng
+ Cung cấp các tờ khai do ba mẹ, thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè , người quen trình bày
+ Đồng thành viên của các tổ chức/ nhóm hội
+ Bằng chứng cùng tham gia sự kiện thể thao/ văn hóa hoặc hoạt động xã hội
+ Cùng đi du lịch

Ngoài các khoảng chứng minh về tài chính, cuộc sống hàng ngày,… bằng chứng về bản chất ràng buộc với nhau cũng đóng vai trò rất quan trọng trong hồ sơ bảo lãnh vợ chồng- bạn đời đi Úc.
Nghĩa là các nhân tố sau đây về ràng buộc lẫn nhau giữa quý vị và vợ chồng/ hôn phu hôn thê hoặc bạn đời (kể cả đồng tính) đều trong vai trò thật sự quyết định:

1. Kiến thức lẫn nhau về hoàn cảnh cá nhân bao gồm tình trạng gia đình, nhân thân, cũng nên đề cập tại cuộc phỏng vấn
2. Ý định về sự gắn kết lâu dài
3. Các điểu khoản trong di chúc nếu có
4. Thư từ liên lạc hoặc hóa đơn điện thoại trong suốt giai đoạn sống xa nhau.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Gặp anh Thuận 0907979599