Hồ sơ bảo lãnh Ba/ Mẹ sang Úc

 

Những điều cần lưu ý:

Điều kiện cơ bản nhất:

Đủ điều kiện số con trong gia đình người được bảo lãnh, nghĩa là:

  1. Ít nhất nữa số con của người đứng hồ sơ sống hợp pháp và thường trú tại Úc (bao gồm cả công dân New Zealand sống hợp pháp); hoặc
  2. Nhiều con sống thường trú tại Úc (bao gồm cả công dân New Zealand sống tại Úc) hơn bất kì ở nước nào khác.

Bộ Di Trú tính luôn tất cả con nuôi và con riêng của  người đứng đơn và vợ chồng hiện tại/ hoặc sống ngoài giá thú của người đứng đơn.

Nếu hồ sơ nộp sau ngày 1/07/2011, thì con nuôi và con riêng từ mối quan hệ trước đây của đương đơn sẽ không tính.

Hồ sơ bảo lãnh

 

Người bảo lãnh phải hoặc là:

+ Con của đương đơn (kể cả con nuôi và con riêng) hoặc

 + Vợ/ hoặc chồng của con đương đơn hiện sống chung với người con này

Điều kiện cụ thể:

+ Quốc tịch hoặc thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện

+ Trên 18 tuổi; và

+ Sống tại Úc ít nhất 2 năm, bao gồm cả thời gian chưa là thường trú nhân, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có lí do chính đáng

 

Bảo trợ tài chính

Yêu cầu bảo trợ tài chính là tiên quyết trong việc cấp xét visa bảo lãnh ba mẹ Úc

Đó là cam kết của người bảo trợ sẽ cung cấp tài chính cho đương đơn và trả lại các khoản phúc lợi chính phủ chi trả trong vòng:

+ 2 năm đầu khi sang Úc sinh sống nếu nộp visa đi theo diện bảo lãnh ba mẹ, hoặc

+ 10 năm đầu sau khi đương đơn sang Úc nếu là visa theo diện ba mẹ có đóng tiền (cả tạm trú lẫn thường trú)

Người bảo trợ đủ điều kiện phải:

+trên 18 hoặc là tổ chức có quan hệ với chính phủ Úc

+thường trú tại Úc

+hội đủ điều kiện thu nhập, và

+có thể cung cấp giấy hoàn thuế trong năm tài chính gần nhất

Tiền thế chân

Người bảo trợ phải đóng khoản thế chân vào Ngân Hàng Commonwealth of Australia.  Số tiền này tùy thuộc vào người bảo trợ là cá nhân hay tổ chức.

 

Cá nhân bảo trợ

Tổ chức bảo trợ

 

Đương đơn

Người đi theo

Đương đơn

Người đi theo

Diện ba mẹ thường

$5,000

$2,000

$10,000

$2,000

Diện ba mẹ đóng tiền

$10,000

$4,000

$20,000

$4,000

         

Các loại phí cần đóng cho diện Ba Mẹ đóng tiền (thời điểm 8/2015)

 

 

Phí lần 1

Phí lần 2 (trước khi cấp visa)

 

Đương đơn

Đi cùng >18

<18

Đương đơn

Đi cùng >18

<18

Diện 173

$2,490

$1,245

$625

$29,130

$29,130

$2,095

             

Diện 143

$3,695

$1,245

$625

$43,600

$43,600

$2095

Diện 143

(đã có 173)

$325

$165

$80

$ 19,420

$19,420

n/a

 

Nếu quý vị cần biết thêm thông tin về diện thị thực bảo lãnh cha mẹ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí.

TOP TEN IMMIGRATION

02 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, HCM

Mr Thuận 090 7979 599