THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ HỆ THỐNG PHÚC LỢI XÃ HỘI Ở ÚC

Phúc lợi xã hội là những lợi ích mà chính phủ Úc trao cho người dân. Phúc lợi xã hội thì “ không đóng góp” và được huy động từ thuế (mặc dù vẫn có một khoản riêng dành cho Medicare – chăm sóc y tế)

Trong giai đoạn tháng 5 năm 2004, tổng số tiền trả cho phúc lợi xã hội lên đến 82,6 tỷ đô, ước tính tăng lên 94,7 tỷ đô vào tháng 08 năm 2007. Tuy nhiên, nhiều người lại không được nộp đơn cho các khoản phụ cấp và lương hưu mà đáng ra họ phải được hưởng. Nếu như bạn nộp đơn và yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn có thể yêu cầu xem xét lại bởi Cơ quan xem xét có thẩm quyền (ARO); nếu như lại bị từ chối một lần nữa, bạn có thể kháng cáo lên Tòa kháng cáo An sinh xã hội và cuối cùng là Administrative Appeals Tribunal (Tòa kháng cáo tối cao)

Một loạt các ấn phẩm nêu chi tiết các khoản trợ cấp an sinh xã hội, lợi ích và lương hưu có sẵn tại các văn phòng An sinh xã hội và các tổ chức cộng đồng. Centrelink, Sở An Sinh xã hội đã cung cấp số điện thoại 13 – 1021 cho dịch vụ giải đáp. Các cuộc gọi đến được tính phí như các cuộc gọi nội đại từ bất kỳ đâu ở Úc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Vụ Gia đình và dịch vụ cộng đồng (FaCS), PO Box 7788, Canberra Mail Center, ACT 2610.

Điều kiện

Những người được hưởng lợi chính từ an sinh xã hội là những người già và người tàn tật, cha mẹ neo đơn, những người thất nghiệp, ốm đau hoặc nhu càu đặc biệt, và những gia đình có trẻ em. Điều kiện đối với hầu hết các phúc lợi xã hội tùy thuộc vào thu nhập hoặc kiểm tra tài sản. 10% Những người nghèo nhất ở Úc nhận được hơn 600% từ các chi trả của chính phủ hơn là 10% những người giàu nhất nhận được trong suốt cuộc đời của họ. Nếu như bạn bị phát hiện là đủ thu nhập hoặc tài sản sau bài kiểm tra thu nhập, thì các khoản thanh toán phúc lợi xã hội của bạn có thể bị giảm xuống hoặc ngưng lại. những tài sản để kiểm tra bao gồm hầu hết các khoản đầu tư nhưng không bao gồm đồ đạc như đồ cổ, xe hơi, nhà nghỉ dưỡng, nhà ở chính và quỹ hưu bổng. Đầu tư tài chính được xem là để kiếm 1 khoản thu nhập nhất định (điều chỉnh thay đổi hằng năm)

Người mới nhập cư

Những người mới nhập cư đều phải chờ 104 tuần (bất kể là thời gian sống như một cư dân Úc đều được tính tới thời gian này) trước khi họ có thể đòi hỏi hầu hết các khoản an sinh xã hội, mặc dù những người tị nạn hay người nhập cư theo dạng nhân đạo được miễn khỏi thời gian chờ đợi này. Tuy nhiên, những người nhập cư có quyền đòi hỏi các khoản phúc lợi chăm sóc y tế, mức tối thiểu trong trợ cấp chi phí chi gia đình, trong những trường hợp ngoại lệ còn có phần phúc lợi đặc biệt (xem các phần phúc lợi bên dưới) và phụ cấp dành cho những góa phụ trong suốt thời gian chờ đợi 2 năm này. Một vài nhà bảo trợ cho người nhập cư cần phải cung cấp giấy Cam đoan bảo trợ để có trách nhiệm trong việc hoàn trả tiền cho Chính phủ trong trường hợp Chính phủ chi ra các khoản phúc lợi xã hội cho người nhập cư trong suốt thời gian hai năm đầu tiên (mười năm đối với con cái bảo trợ cho cha mẹ đã về hưu trong khoản 10 năm).

Lợi ích

Các lợi ích bao gồm phụ cấp mất mát, lương hưu chăm sóc, phụ cấp trẻ khuyết tật, trợ cấp hỗ trợ khuyết tật, trợ cấp mồ côi, chi trả thuế gia đình, thẻ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp sanh đẻ, trợ cấp di động, trợ cấp sinh nhiều con (3 trở lên), trợ cấp cha mẹ hoặc người bảo trợ (nếu là cha mẹ đơn thân), trợ cấp thuốc men, hỗ trợ cho vay, trợ cấp ốm đau, trợ cấp góa phụ và trợ cấp đào tạo thanh niên. Một khoản thanh toán linh hoạt (được gọi là lợi ích đặc biệt) được chi trả cho những người không đủ điều kiện để có những hình thức hỗ trợ khác nhưng không thể tự nuôi sống bản thân.

TOP TEN IMMIGRATION

02 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mr Thuận 090 7979 599