Đoàn tụ gia đình Úc

Bảo lãnh diện kết hôn, đính hôn, ngoài giá thú và đồng tính Úc

 

Nếu trường hợp của quý vị rơi vào 1 trong các trường hợp trên, thì có khả năng quý vị được cấp visa diện “partner” (300/ hoặc 309) sang Úc.

 

Ngoài những điều kiện cơ bản, và được chấp thuận, quý vị còn phải qua khám sức khỏe và không vi phạm tiền án tiền sự.

Ngoài ra, người bảo lãnh phải là : quốc tịch Úc, thường trú Úc hoặc là công dân New Zealand đủ điều kiện (vui long gọi để tư vấn chi tiết).  Người bảo lãnh phải cam kết hổ trợ tài chính cho người được bảo lãnh trong 2 năm đầu sang Úc.

 

Các điều kiện cơ bản cho từng diện một:

 

+ Diện có đăng kí kết hôn: 2 bên phải kết hôn đúng theo pháp luật và được Luật Úc công nhận.

 

+ Sống chung ngoài giá thú:  phải bắt đầu sống chung ít nhất 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

 

+ Đồng giới: thời gian bắt đầu có mối quan hệ sống chung cũng phải ít nhất 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, không tính thời gian hẹn hò

 

+ Hôn Phu/ Hôn thê: hai bên chỉ cần đính hôn tại Việt Nam và visa có giá trị 9 tháng, trong khoảng thời gian này, hai bên phải đăng kí kết hôn tại Úc

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Gặp anh Thuận 0907979599