DIỆN THỊ THỰC BẢO LÃNH CHA MẸ CÓ ĐÓNG PHÍ (SUBCLASS 173)

Thông tin chung về thị thực 173

Thị thực 173 này dành cho cha mẹ ở bên ngoài nước Úc, có con cái định cư ở Úc, để đến và sống ở Úc trong vòng 2 năm. Quý vị không thể gia hạn hoặc tái tục thị thực này.

Nếu quý vị được cấp thị thực này và muốn sống ở Úc vĩnh viễn, quý vị phải nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn trước khi thị thực tạm thời này hết hạn. Một khi quý vị ở Úc, quý vị chỉ có thể xin một trong các thị thực chính thức sau:

  • Thị thực diện cha mẹ có đóng góp (di trú) (hạng phụ 143)
  • Thị thực diện bảo vệ (vĩnh viễn)
  • Thị thực điều trị y tế (tạm thời)

Thị thực này yêu cầu quý vị phải được bảo trợ bởi con cái của quý vị, hoặc một người bảo trợ đủ điều kiện khác ở Úc.

Thị thực này dành cho ai?

Thị thực này dành cho quý vị nếu quý vị là cha/mẹ của con ruột hoặc con ghẻ, vào thời điểm đơn xin thị thực được nộp, đã định cư hoặc là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện. Điều này nghĩa là con cái của quý vị phải cư trú hợp pháp ở Úc trong một thời gian thích hợp, thường là 2 năm, mặc dù khoảng thời gian ít hơn có thể được cân nhắc nếu trong các hoàn cảnh có thể thông cảm được.

Thêm vào đó, quý vị phải có thể chứng minh được một trong các điều sau:

  • Ít nhất một nửa con cái của quý vị là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện thường trú tại Úc
  • Quý vị có nhiều con cái sống ở Úc với tư cách là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Người phối ngẫu của quý vị và các thành viên gia đình phụ thuộc khác có thể được bao gồm trong đơn của quý vị miễn là họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Lưu ý: Nếu quý vị được Bộ cấp thị thực Du khách (hạng phụ 676) thông qua can thiệp của Bộ, thì các yêu cầu về điều kiện khác có thể được áp dụng. Nếu quý vị đang cân nhắc về lựa chọn thị thực cha/mẹ, vui lòng liên hệ với Trung tâm thị thực cha mẹ tại Perth để trao đổi về trường hợp cụ thể của quý vị.

Thị thực này cho phép tôi làm gì?

Thị thực này cho phép quý vị và người phối ngẫu đi cùng và các thành viên gia đình phụ thuộc sống ở Úc với vai trò cư dân tạm thời trong hai năm.

Quý vị cũng có thể:

  • Tiếp cận chương trình hỗ trợ chi phí y tế và chăm sóc bệnh viện của Úc, Medicare
  • Làm việc tại Úc
  • Học tập, nhưng quý vị không đủ điều kiện xin Austudy

Thị thực này hoạt động như thế nào?

Các trách nhiệm chính đối với loại thị thực này được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Đối tượng

Trách nhiệm

Người bảo trợ

Phải cung cấp một văn bản cam kết cung cấp hỗ trợ, chỗ ăn ở và trợ giúp tài chính cho người nộp đơn và người phối ngẫu đi cùng và các thành viên gia đình phụ thuộc trong suốt 2 năm đầu tiên tại Úc.

Người nộp đơn

Hoàn thành và nộp đơn kèm theo phí nộp đơn và tất cả các giấy tờ có liên quan.

 

Nếu quý vị cần biết thêm thông tin về diện thị thực bảo lãnh cha mẹ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

Top Ten Immigration

02 Giải Phóng, P4 Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

www.toptenimmigration.com.vn

Gặp anh Thuận 0907979599