Cập nhật tiến độ NVC giải quyết hồ sơ định cư Mỹ đến ngày 13/01/2020

Top Ten Immigration cập nhật tiến độ hồ sơ định cư Mỹ được NVC giải quyết cập nhật đến ngày 13/1/2020, áp dụng cho những hồ sơ có thông báo được mở chuyển từ USCIS & chờ đợi hoàn tất tại NVC

Cập nhật tiến độ NVC giải quyết hồ sơ đến tháng 1 2020
Cập nhật tiến độ NVC giải quyết hồ sơ định cư Mỹ tính đến 13/01/2020

Tiến độ NVC giải quyết những hồ sơ mới được mở

Những hồ sơ mới được mở: là những hồ sơ có đơn bảo lãnh I-130 được chấp thuận, và được chuyển từ USCIS sang NVC.

Tại đây,

Tính đến ngày 13/01/2020, NVC hiện đang giải quyết những hồ sơ đã nhận từ Sở Di Trú chuyển sang vào ngày 11/12/2019.

Điều này được hiểu, NVC hiện tại bắt đầu gửi thông báo hồ sơ được mở ( cấp case id hồ sơ) cho các hồ sơ được USCIS chuyển qua NVC từ ngày 11/12/2019.

Và, theo kinh nghiệm định cư Mỹ của Top Ten Immigration, thì thông thường trung bình khoảng 2-3 tháng sẽ nhận được thư thông báo hồ sơ được mở tại NVC, kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận tại USCIS

Tình hình NVC giải quyết hồ sơ khi đã submit

Sau khi hồ sơ được mở tại NVC, và chúng ta hoàn tất các thủ tục tiến trình visa theo qui định của Chính phủ. Và, sau khi hoàn tất đầy đủ các bước cũng như các giấy tờ bắt buộc theo yêu cầu cho NVC, khi ấy NVC sẽ xem xét hồ sơ và lên lịch phỏng vấn.

Hiện tại, tính đến ngày 13/01/2020, NVC hiện đang xem xét những hồ sơ đã nộp (submit) cho NVC đến ngày 14/11/2019

Mọi thông tin cần hỗ trợ thủ tục bảo lãnh định cư Mỹ cũng như hoàn tất hồ sơ giai đoạn NVC, anh chị vui lòng liên hệ:

Công ty Top Ten Immigration

Địa chỉ: 02-04 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình

Hotline: 0901 330 014

Website: www.tuvandinhcu.com.vn

 

 

 

 

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ