Tiến trình các bước hồ sơ bảo lãnh đồng giới đi Mỹ

Quy trình các bước hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ, các diện: hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê – Visa K1, visa bảo lãnh vợ chồng Mỹ – Visa CR1, Visa IR1. Tương tự, hồ sơ bảo lãnh đồng giới đi Mỹ cũng được áp dụng theo trình tự các bước hồ sơ này.

Tiến trình thủ tục các bước một hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ diện kết hôn

➡️ Từ giai đoạn hoàn tất để mở hồ sơ bảo lãnh nộp vô USCIS ➡️ cho đến khi hồ sơ chính thức được cấp/từ chối visa định cư Mỹ từ LSQ Tp Hồ Chí Minh

Quy trình áp dụng cho các diện bảo lãnh Mỹ:

– Visa bảo lãnh Hôn phu hôn thê (khác giới & đồng giới) Mỹ – Visa K1.

– Visa bảo lãnh vợ chồng, đồng giới đi Mỹ – Visa CR1, Visa IR1.

Tiến trình các bước hồ sơ bảo lãnh đồng giới đi Mỹ

Trách nhiệm công việc của Top Ten Immigration gồm những gì?

Tư vấn, đánh giá, phân tích điểm mạnh – yếu từng hồ sơ      .

Hoàn thiện hồ sơ đại diện khách hàng nộp & mở hồ sơ tại USCIS. Trực tiếp đại diện khách hàng làm việc với USCIS – Sở Di Trú.

Trực tiếp đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục hồ sơ, giấy tờ tại NVC khi hồ sơ được USCIS chuyển về NVC.

Hướng dẫn và xây dựng qui trình chuẩn bị các bằng chứng, mối quan hệ liên quan đến hồ sơ khách hàng cho khách hàng.

Sắp xếp chi tiết hồ sơ, các bằng chứng liên quan thành bộ hồ sơ phỏng vấn hoàn chỉnh và hướng dẫn khách hàng trả lời phỏng vấn trước Lãnh sự dựa trên tình hình hồ sơ thực tế của khách hàng sau khi hồ sơ hoàn tất tại NVC và được chuyển về LSQ Tp Hồ Chí Minh và lên lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ khách hàng bổ sung các giấy tờ, bằng chứng sau buổi phỏng vấn trong trường hợp LSQ Tp HCM yêu cầu bổ sung bằng chứng, giấy tờ.

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIẾN PHÍ